Personvern 4pets

Retningslinjer for personvern

1. Oversikt over databeskyttelse

Generell informasjon


Følgende informasjon gir en enkel oversikt over hva som skjer med personopplysningene dine når du besøker nettstedet vårt. Personopplysninger er alle opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg personlig. For detaljert informasjon om personvern, se vår personvernerklæring under denne teksten.

Datainnsamling på nettstedet vårt


Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen på dette nettstedet?


Databehandlingen på dette nettstedet utføres av nettstedets operatør. Du finner kontaktinformasjonen hans i avtrykket på dette nettstedet.


Hvordan samler vi inn opplysningene dine?


På den ene siden samles opplysningene dine inn når du oppgir dem til oss. Dette kan for eksempel være opplysninger som du oppgir i et kontaktskjema.


Andre opplysninger samles inn automatisk av IT-systemene våre når du besøker nettstedet. Dette er hovedsakelig tekniske data (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse opplysningene samles inn automatisk så snart du går inn på nettstedet vårt.


Hva bruker vi opplysningene dine til?


En del av opplysningene samles inn for å sikre en feilfri levering av nettstedet. Andre opplysninger kan brukes til å analysere brukeratferden din.


Hvilke rettigheter har du med hensyn til opplysningene dine?


Du har rett til når som helst å få gratis informasjon om opprinnelsen til, mottakeren av og formålet med personopplysningene som er lagret om deg. Du har også rett til å kreve retting, blokkering eller sletting av disse opplysningene. Du kan når som helst kontakte oss på adressen som er oppgitt i avtrykket for dette formålet og for ytterligere spørsmål om databeskyttelse. Videre har du rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten.


Du har også rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses under visse omstendigheter. For mer informasjon, se personvernerklæringen under "Rett til begrensning av behandling".

Analyseverktøy og verktøy fra tredjepartsleverandører


Når du besøker nettstedet vårt, kan surfeatferden din evalueres statistisk. Dette gjøres først og fremst ved hjelp av informasjonskapsler og såkalte analyseprogrammer. Analysen av surfeatferden din er vanligvis anonym; surfeatferden kan ikke spores tilbake til deg.


Du kan motsette deg denne analysen eller forhindre den ved å ikke bruke visse verktøy. Du finner detaljert informasjon om disse verktøyene og om dine innsigelsesmuligheter i følgende personvernerklæring.

2 Generelle merknader og obligatorisk informasjon

Beskyttelse av personopplysninger


Operatørene av disse sidene tar beskyttelsen av personopplysningene dine svært alvorlig. Vi behandler personopplysningene dine konfidensielt og i samsvar med de lovbestemte personvernreglene og denne personvernerklæringen.


Når du bruker dette nettstedet, samles det inn ulike personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg personlig. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan vi bruker dem. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål dette gjøres.


Vi gjør oppmerksom på at dataoverføring på Internett (f.eks. ved kommunikasjon via e-post) kan ha sikkerhetshull. Det er ikke mulig å beskytte opplysningene fullstendig mot innsyn fra tredjeparter.

Merknad om ansvarlig kontor


Den ansvarlige for databehandlingen på dette nettstedet er:


Rainer Mirsch (administrerende direktør)

Brüggli Association

Hofstrasse 5

8590 Romanshorn (Sveits)


Telefon: +41 71 466 94 941

E-post: info@4pets.ch


Den behandlingsansvarlige er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og virkemidlene for behandlingen av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser osv.).

Lovpålagt personvernombud


Vi har utnevnt et personvernombud for selskapet vårt.


Reto Egger

Hofstrasse 5

8590 Romanshorn (Sveits)


Telefon: +41 (0)714669595

E-post: info@4pets.ch

Tilbakekalling av ditt samtykke til databehandling


Mange databehandlinger er bare mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke du allerede har gitt. For dette formålet er det tilstrekkelig å sende oss en uformell e-post. Lovligheten av databehandlingen som er utført frem til tilbakekallingen, påvirkes ikke av tilbakekallingen.

Rett til å motsette seg datainnsamling i spesielle tilfeller og direkte reklame (art. 21 DSGVO)


Hvis databehandlingen utføres på grunnlag av art. 6(1)(e) eller (f) DSGVO, har du rett til når som helst å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger av grunner knyttet til din spesielle situasjon; dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene. Det respektive rettsgrunnlaget som behandlingen er basert på, finner du i denne personvernerklæringen. Hvis du protesterer, vil vi ikke lenger behandle de aktuelle personopplysningene dine, med mindre vi kan påvise tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav (innsigelse i henhold til artikkel 21 nr. 1 i personvernforordningen).


Hvis personopplysningene dine behandles med henblikk på direkte markedsføring, har du til enhver tid rett til å motsette deg behandling av personopplysninger om deg med henblikk på slik markedsføring; dette gjelder også profilering i den grad den er knyttet til slik direkte markedsføring. Hvis du protesterer, vil personopplysningene dine deretter ikke lenger bli brukt til direkte markedsføring (innsigelse i henhold til artikkel 21 nr. 2 i DSGVO).

Rett til å klage til den kompetente tilsynsmyndigheten

Ved brudd på personvernforordningen skal de registrerte ha rett til å klage til en tilsynsmyndighet, særlig i medlemsstaten der de har sitt vanlige bosted, sitt arbeidssted eller der det påståtte bruddet fant sted. Retten til å klage berører ikke andre administrative eller rettslige rettsmidler.

Rett til dataportabilitet


Du har rett til å få utlevert opplysninger som vi behandler automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller for å oppfylle en kontrakt, til deg eller til en tredjepart i et vanlig, maskinlesbart format. Hvis du ber om direkte overføring av opplysningene til en annen ansvarlig part, vil dette bare bli gjort i den grad det er teknisk mulig.

SSL- eller TLS-kryptering


Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, for eksempel bestillinger eller forespørsler som du sender til oss som nettstedsoperatør, bruker dette nettstedet SSL- eller TLS-kryptering. Du gjenkjenner en kryptert forbindelse på at adresselinjen i nettleseren endres fra "http://" til "https://" og på låssymbolet i nettleserlinjen.


Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan ikke dataene du overfører til oss, leses av tredjeparter.

Krypterte betalingstransaksjoner på dette nettstedet


Hvis det etter inngåelse av en kontrakt med kostnader er en forpliktelse til å overføre betalingsdataene dine til oss (f.eks. kontonummer ved direkte debiteringsautorisasjon), er disse dataene nødvendige for betalingsbehandling.


Betalingstransaksjoner via de vanlige betalingsmidlene (Visa/MasterCard, direkte debitering) skjer utelukkende via en kryptert SSL- eller TLS-forbindelse. Du gjenkjenner en kryptert forbindelse på at adresselinjen i nettleseren endres fra "http://" til "https://" og på låssymbolet i nettleserlinjen.

Med kryptert kommunikasjon kan ikke betalingsopplysningene du overfører til oss, leses av tredjeparter.

Informasjon, sperring, sletting og korrigering av opplysninger


Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du når som helst rett til gratis informasjon om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse og mottaker og formålet med databehandlingen og, hvis aktuelt, en rett til korrigering, blokkering eller sletting av disse dataene. For dette formålet, samt for ytterligere spørsmål om personopplysninger, kan du når som helst kontakte oss på adressen som er oppgitt i avtrykket.

Rett til begrensning av behandling


Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. For å gjøre dette kan du når som helst kontakte oss på adressen som er oppgitt i avtrykket. Retten til å begrense behandlingen gjelder i følgende tilfeller:


    Hvis du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene dine som er lagret av oss, trenger vi vanligvis tid til å sjekke dette. Så lenge verifiseringen pågår, har du rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses.

    Hvis behandlingen av personopplysningene dine har skjedd / skjer ulovlig, kan du be om begrensning av databehandlingen i stedet for sletting.

    Hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene dine, men du trenger dem for å utøve, forsvare eller hevde juridiske krav, har du rett til å be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine i stedet for sletting.

    Hvis du har fremmet en innsigelse i henhold til art. 21 (1) DSGVO, må det foretas en avveining av dine og våre interesser. Så lenge det ennå ikke er avgjort hvem sine interesser som veier tyngst, har du rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses.


Hvis du har begrenset behandlingen av personopplysningene dine, kan disse opplysningene - bortsett fra lagring - bare behandles med ditt samtykke eller for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av hensyn til en viktig offentlig interesse for Den europeiske union eller en medlemsstat.

Innsigelse mot e-post med reklame


Vi motsetter oss herved bruk av kontaktdata som er publisert innenfor rammen av avtrykksplikten til å sende reklame og informasjonsmateriell som ikke er uttrykkelig forespurt. Operatørene av sidene forbeholder seg uttrykkelig retten til å ta rettslige skritt i tilfelle uoppfordret sending av reklameinformasjon, for eksempel via spam-e-post.

3. datainnsamling på nettstedet vårt

Informasjonskapsler

Noen av nettsidene bruker såkalte informasjonskapsler. Informasjonskapsler skader ikke datamaskinen din og inneholder ikke virus. Informasjonskapsler tjener til å gjøre tilbudet vårt mer brukervennlig, effektivt og sikkert. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din og lagres av nettleseren din.


De fleste informasjonskapslene vi bruker, er såkalte "øktinformasjonskapsler". De slettes automatisk ved slutten av besøket ditt. Andre informasjonskapsler forblir lagret på terminalenheten din til du sletter dem. Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk.


Du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler og bare tillate informasjonskapsler i enkelte tilfeller, utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt og aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan funksjonaliteten til dette nettstedet være begrenset.


Informasjonskapsler som er nødvendige for å gjennomføre den elektroniske kommunikasjonsprosessen eller for å tilby visse funksjoner som du har bedt om (f.eks. handlekurvfunksjonen), lagres på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i å lagre informasjonskapsler for å kunne tilby sine tjenester på en teknisk feilfri og optimalisert måte. I den grad andre informasjonskapsler (f.eks. informasjonskapsler for å analysere surfeatferden din) lagres, behandles disse separat i denne personvernerklæringen.

Serverloggfiler


Leverandøren av sidene samler automatisk inn og lagrer informasjon i såkalte serverloggfiler, som nettleseren din automatisk overfører til oss. Disse er


    nettlesertype og nettleserversjon

    Operativsystem som brukes

    henvisende nettadresse

    Vertsnavnet til datamaskinen som får tilgang

    Tidspunkt for serverforespørselen

    IP-adresse


Disse dataene slås ikke sammen med andre datakilder.

Innsamlingen av disse dataene er basert på art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i teknisk feilfri presentasjon og optimalisering av nettstedet sitt - for dette formålet må serverloggfilene samles inn.

Kontaktskjema


Hvis du sender oss forespørsler via kontaktskjemaet, vil opplysningene dine fra forespørselsskjemaet, inkludert kontaktdataene du har oppgitt der, bli lagret av oss for å behandle forespørselen og i tilfelle oppfølgingsspørsmål. Vi gir ikke disse opplysningene videre uten ditt samtykke.


Behandlingen av opplysningene i kontaktskjemaet er derfor utelukkende basert på ditt samtykke (art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO). Du kan når som helst tilbakekalle dette samtykket. For dette formålet er en uformell kommunikasjon via e-post til oss tilstrekkelig. Lovligheten av databehandlingen som er utført frem til tilbakekallingen, forblir upåvirket av tilbakekallingen.


Opplysningene du har oppgitt i kontaktskjemaet, forblir hos oss inntil du ber oss om å slette dem, tilbakekaller ditt samtykke til å lagre dem eller formålet med å lagre opplysningene ikke lenger gjelder (f.eks. etter at vi har fullført behandlingen av forespørselen din). Obligatoriske lovbestemmelser - særlig oppbevaringsperioder - forblir upåvirket.

Forespørsel via e-post, telefon eller faks


Hvis du kontakter oss via e-post, telefon eller faks, vil forespørselen din, inkludert alle personopplysninger som følger av den (navn, forespørsel), bli lagret og behandlet av oss for å behandle forespørselen din. Vi gir ikke disse opplysningene videre uten ditt samtykke.


Behandlingen av disse opplysningene er basert på art. 6 nr. 1 bokstav b i personvernforordningen dersom forespørselen din er knyttet til gjennomføringen av en kontrakt eller er nødvendig for gjennomføringen av tiltak før kontraktsinngåelse. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på ditt samtykke (art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO) og / eller på våre legitime interesser (art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO), ettersom vi har en legitim interesse i å behandle forespørslene som sendes til oss på en effektiv måte.


Opplysningene du sender til oss via kontaktforespørsler, forblir hos oss til du ber oss om å slette dem, tilbakekaller ditt samtykke til å lagre dem eller formålet med å lagre opplysningene ikke lenger gjelder (f.eks. etter at vi har fullført behandlingen av forespørselen din). Obligatoriske lovbestemmelser - særlig lovbestemte oppbevaringsperioder - forblir upåvirket.

Registrering på dette nettstedet


Du kan registrere deg på nettstedet vårt for å bruke tilleggsfunksjoner på nettstedet. Vi bruker opplysningene du oppgir til dette formålet kun for å bruke det aktuelle tilbudet eller den aktuelle tjenesten du har registrert deg for. De obligatoriske opplysningene som etterspørres under registreringen, må oppgis i sin helhet. Ellers vil vi avvise registreringen.


I tilfelle viktige endringer, for eksempel i omfanget av tilbudet eller i tilfelle teknisk nødvendige endringer, vil vi bruke e-postadressen som er oppgitt under registreringen for å informere deg på denne måten.


Behandlingen av opplysningene som oppgis under registreringen er basert på ditt samtykke (art. 6 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen). Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. For dette formålet er en uformell kommunikasjon via e-post til oss tilstrekkelig. Lovligheten av den allerede utførte databehandlingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.


Opplysningene som samles inn under registreringen, lagres av oss så lenge du er registrert på nettstedet vårt, og slettes deretter. Lovbestemte oppbevaringsperioder forblir upåvirket.

Behandling av opplysninger (kunde- og kontraktsopplysninger)

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger bare i den grad de er nødvendige for etablering, innhold eller endring av rettsforholdet (lagerdata). Dette gjøres på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO, som tillater behandling av data for å oppfylle en kontrakt eller tiltak før kontraktsinngåelse. Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger om bruken av våre nettsider (bruksdata) bare i den grad dette er nødvendig for å gjøre det mulig for brukeren å bruke tjenesten eller for å fakturere brukeren.


De innsamlede kundeopplysningene slettes etter at bestillingen er fullført eller forretningsforholdet er avsluttet. Lovbestemte oppbevaringsperioder forblir upåvirket.

4 Sosiale medier

Facebook-plugins (Liker & Del-knappen)


Plugins fra det sosiale nettverket Facebook, leverandør Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, er integrert på våre sider. Du gjenkjenner Facebook-plugins på Facebook-logoen eller "Liker"-knappen på nettstedet vårt. Du finner en oversikt over Facebook-plugins her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.


Når du besøker sidene våre, opprettes det en direkte forbindelse mellom nettleseren din og Facebook-serveren via programtillegget. Facebook mottar dermed informasjon om at du har besøkt nettstedet vårt med IP-adressen din. Hvis du klikker på Facebooks "Liker"-knapp mens du er logget inn på Facebook-kontoen din, kan du koble innholdet på sidene våre til Facebook-profilen din. Dette gjør det mulig for Facebook å knytte besøket på sidene våre til brukerkontoen din. Vi gjør oppmerksom på at vi som leverandør av sidene ikke har kjennskap til innholdet i de overførte dataene eller hvordan Facebook bruker dem. Du finner mer informasjon om dette i Facebooks personvernerklæring på: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.


Hvis du ikke ønsker at Facebook skal kunne tilordne ditt besøk på våre sider til din Facebook-brukerkonto, må du logge ut av din Facebook-brukerkonto.


Bruken av Facebook-plugins er basert på art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å sikre størst mulig synlighet i sosiale medier.

Twitter-programtillegg


Funksjoner fra Twitter-tjenesten er integrert på sidene våre. Disse funksjonene tilbys av Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Ved å bruke Twitter og "Re-Tweet"-funksjonen kobles nettstedene du besøker, til Twitter-kontoen din og gjøres kjent for andre brukere. I denne prosessen overføres også data til Twitter. Vi gjør oppmerksom på at vi som leverandør av sidene ikke har kjennskap til innholdet i de overførte dataene eller hvordan Twitter bruker dem. Du finner mer informasjon om dette i Twitters personvernerklæring på: https://twitter.com/de/privacy.


Bruken av Twitter-plugin-modulen er basert på art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å sikre størst mulig synlighet i sosiale medier.


Du kan endre personverninnstillingene dine på Twitter i kontoinnstillingene på https://twitter.com/account/settings.

Google+-programtillegg


Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.


Innsamling og deling av informasjon: Ved hjelp av Google+-knappen kan du publisere informasjon over hele verden. Gjennom Google+-knappen mottar du og andre brukere personlig tilpasset innhold fra Google og våre partnere. Google lagrer både informasjonen du har gitt +1 for et innhold og informasjon om siden du så på da du klikket +1. +1-ene dine kan vises som merknader sammen med profilnavnet og bildet ditt i Google-tjenester, for eksempel i søkeresultater eller i Google-profilen din, eller andre steder på nettsteder og annonser på Internett.


Google registrerer informasjon om +1-aktivitetene dine for å forbedre Google-tjenestene for deg og andre. For å kunne bruke Google+-knappen trenger du en globalt synlig, offentlig Google-profil, som minst må inneholde det navnet du har valgt for profilen. Dette navnet brukes i alle Google-tjenester. I noen tilfeller kan dette navnet også erstatte et annet navn du brukte da du delte innhold via Google-kontoen din. Identiteten til Google-profilen din kan vises til brukere som kjenner e-postadressen din eller har annen identifiserende informasjon om deg.


Bruk av innsamlet informasjon: I tillegg til bruksområdene som er forklart ovenfor, vil informasjonen du oppgir, bli brukt i samsvar med Googles gjeldende retningslinjer for personvern. Google kan publisere samlet statistikk om brukernes +1-aktiviteter eller dele dem med brukere og partnere, for eksempel utgivere, annonsører eller tilknyttede nettsteder.


Bruken av Google+-plugin-modulen er basert på art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å oppnå størst mulig synlighet i sosiale medier.

Instagram-plugin


Funksjoner fra Instagram-tjenesten er integrert på sidene våre. Disse funksjonene tilbys av Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.


Hvis du er logget inn på Instagram-kontoen din, kan du koble innholdet på sidene våre til Instagram-profilen din ved å klikke på Instagram-knappen. Dette gjør det mulig for Instagram å knytte besøket på sidene våre til brukerkontoen din. Vi vil påpeke at vi som leverandør av sidene ikke har kjennskap til innholdet i de overførte dataene eller hvordan Instagram bruker dem.


Bruken av Instagram-plugin-modulen er basert på art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å sikre størst mulig synlighet i sosiale medier.


For mer informasjon, se Instagrams personvernerklæring: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr-programtillegg

Sidene våre bruker knapper fra tjenesten Tumblr. Leverandøren er Tumblr, Inc, 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.


Disse knappene lar deg dele et innlegg eller en side på Tumblr eller følge leverandøren på Tumblr. Når du besøker et av våre nettsteder med en Tumblr-knapp, oppretter nettleseren en direkte forbindelse med Tumblrs servere. Vi har ingen innflytelse på omfanget av dataene som Tumblr samler inn og overfører ved hjelp av denne plugin-modulen. For øyeblikket overføres brukerens IP-adresse og nettadressen til det aktuelle nettstedet.


Bruken av Tumblr-plugin-modulen er basert på art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å sikre størst mulig synlighet i sosiale medier.


Mer informasjon om dette finner du i Tumblrs personvernerklæring på: https://www.tumblr.com/privacy/de.

Pinterest-programtillegg


På nettstedet vårt bruker vi sosiale plugins fra det sosiale nettverket Pinterest, som drives av Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest").


Når du åpner en side som inneholder en slik plugin, oppretter nettleseren din en direkte forbindelse til Pinterest-serverne. Programtillegget overfører loggdata til Pinterest-serveren i USA. Disse loggdataene kan inneholde IP-adressen din, adressen til de besøkte nettstedene som også inneholder Pinterest-funksjoner, nettlesertype og -innstillinger, dato og klokkeslett for forespørselen, hvordan du bruker Pinterest og informasjonskapsler.


Bruken av Pinterest-plugin-modulen er basert på art. 6 (1) lit. f DSGVO. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å sikre størst mulig synlighet i sosiale medier.


Ytterligere informasjon om formålet, omfanget og videre behandling og bruk av dataene fra Pinterest, samt dine rettigheter i denne forbindelse og muligheter for å beskytte personvernet ditt, finner du i Pinterests personverninformasjon: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

5. Analyseverktøy og reklame

Google Analytics


Dette nettstedet bruker funksjoner fra nettanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.


Google Analytics bruker såkalte "informasjonskapsler". Dette er tekstfiler som lagres på datamaskinen din og gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av dette nettstedet, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der.


Lagringen av Google Analytics-informasjonskapsler og bruken av dette analyseverktøyet er basert på art. 6 (1) bokstav f DSGVO. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å analysere brukeratferd for å optimalisere både nettstedet og annonseringen.


Nettlesertillegg


Du kan nekte bruk av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din, men vær oppmerksom på at hvis du gjør dette, kan det hende at du ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet. Du kan også forhindre at Google samler inn data som genereres av informasjonskapselen og som er knyttet til din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din), og at Google behandler disse dataene, ved å laste ned og installere nettlesertillegget som er tilgjengelig på følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Innsigelse mot datainnsamling

Du kan forhindre at Google Analytics samler inn dataene dine ved å klikke på følgende lenke. Det vil bli satt en informasjonskapsel som forhindrer innsamling av opplysningene dine ved fremtidige besøk på dette nettstedet: Deaktiver Google Analytics.


Mer informasjon om hvordan Google Analytics håndterer brukerdata finner du i Googles personvernerklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.


Demografiske kjennetegn med Google Analytics


Dette nettstedet bruker funksjonen "demografiske kjennetegn" i Google Analytics. Dette gjør det mulig å generere rapporter som inneholder opplysninger om de besøkendes alder, kjønn og interesser. Disse dataene kommer fra interessebasert annonsering fra Google samt besøksdata fra tredjepartsleverandører. Disse dataene kan ikke tilordnes en bestemt person. Du kan når som helst deaktivere denne funksjonen via annonseinnstillingene i Google-kontoen din eller generelt forby innsamling av dataene dine av Google Analytics som vist i punktet "Innsigelse mot datainnsamling".


Lagringsperiode


Data lagret av Google på bruker- og hendelsesnivå som er knyttet til informasjonskapsler, bruker-ID-er eller annonse-ID-er (f.eks. DoubleClick-informasjonskapsler, Android-reklame-ID), anonymiseres eller slettes etter 14 måneder. Detaljer finner du under følgende lenke: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdSense


Dette nettstedet bruker Google AdSense, en tjeneste for integrering av annonser. Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.


Google AdSense bruker "informasjonskapsler", som er tekstfiler som plasseres på datamaskinen din, for å hjelpe nettstedet med å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Google AdSense bruker også såkalte sporingsbilder (usynlig grafikk). Gjennom disse sporingsbildene kan informasjon som besøkstrafikken på disse sidene analyseres.


Informasjonen som genereres av informasjonskapsler og sporingsbilder om bruken av dette nettstedet (inkludert IP-adressen din) og levering av reklameformater, overføres til og lagres av Google på servere i USA. Denne informasjonen kan videreformidles av Google til Googles avtalepartnere. Google vil imidlertid ikke slå sammen IP-adressen din med andre data som er lagret av deg.


Lagringen av AdSense-informasjonskapsler er basert på art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å analysere brukeratferd for å optimalisere både netttilbudet og annonseringen.


Du kan nekte bruk av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din, men vær oppmerksom på at hvis du gjør dette, kan det hende at du ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i at Google behandler opplysninger om deg på den måten og til de formålene som er beskrevet ovenfor.

Google Analytics Remarketing


Nettstedene våre bruker funksjonene til Google Analytics Remarketing i forbindelse med de enhetsovergripende funksjonene til Google AdWords og Google DoubleClick. Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.


Denne funksjonen gjør det mulig å koble annonseringsmålgruppene som er opprettet med Google Analytics Remarketing med funksjonene på tvers av enheter i Google AdWords og Google DoubleClick. På denne måten kan interessebaserte, personaliserte reklamebudskap som er tilpasset deg, avhengig av din tidligere bruk og surfeatferd på en enhet (f.eks. mobiltelefon), også vises på en annen av enhetene dine (f.eks. nettbrett eller PC).


Hvis du har gitt ditt samtykke, vil Google koble nett- og apphistorikken din til Google-kontoen din for dette formålet. På denne måten kan de samme persontilpassede reklamemeldingene vises på alle enhetene du logger deg på med Google-kontoen din.


For å støtte denne funksjonen samler Google Analytics inn Google-autentiserte ID-er for brukere, som midlertidig kobles til Google Analytics-dataene våre for å definere og opprette målgrupper for annonsering på tvers av enheter.


Du kan permanent motsette deg remarketing/målretting på tvers av enheter ved å deaktivere persontilpasset annonsering i Google-kontoen din; følg denne lenken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.


Aggregeringen av de innsamlede dataene i Google-kontoen din er utelukkende basert på ditt samtykke, som du kan gi eller trekke tilbake hos Google (art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO). Når det gjelder datainnsamlingsprosesser som ikke slås sammen i Google-kontoen din (f.eks. fordi du ikke har en Google-konto eller har protestert mot sammenslåingen), er innsamlingen av data basert på art. 6 (1) lit. f DSGVO. Den legitime interessen følger av det faktum at nettstedoperatøren har en interesse i anonymisert analyse av besøkende på nettstedet for reklameformål.


Ytterligere informasjon og databeskyttelsesbestemmelsene finner du i Googles databeskyttelseserklæring på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google AdWords og Google Conversion Tracking


Dette nettstedet bruker Google AdWords. AdWords er et nettbasert annonseringsprogram fra Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.


Som en del av Google AdWords bruker vi såkalt konverteringssporing. Når du klikker på en annonse plassert av Google, settes en informasjonskapsel for konverteringssporing. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettleseren lagrer på brukerens datamaskin. Disse informasjonskapslene mister sin gyldighet etter 30 dager og brukes ikke til å identifisere brukeren personlig. Hvis brukeren besøker bestemte sider på dette nettstedet og informasjonskapselen ennå ikke er utløpt, vil Google og vi kunne gjenkjenne at brukeren klikket på annonsen og ble omdirigert til denne siden.


Hver Google AdWords-kunde mottar en egen informasjonskapsel. Informasjonskapslene kan ikke spores på tvers av AdWords-kunders nettsteder. Informasjonen som innhentes ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen, brukes til å lage konverteringsstatistikk for AdWords-kunder som har valgt konverteringssporing. Kundene får vite det totale antallet brukere som klikket på annonsen deres og ble omdirigert til en side merket med en konverteringssporingskode. De mottar imidlertid ingen informasjon som kan brukes til å identifisere brukerne personlig. Hvis du ikke ønsker å delta i sporingen, kan du motsette deg denne bruken ved å deaktivere Googles informasjonskapsel for konverteringssporing via nettleseren din under brukerinnstillingene. Du vil da ikke bli inkludert i konverteringssporingsstatistikken.


Lagringen av "konverteringscookies" og bruken av dette sporingsverktøyet er basert på art. 6 (1) lit. f DSGVO. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å analysere brukeratferd for å optimalisere både nettstedet og annonseringen.


Mer informasjon om Google AdWords og Googles konverteringssporing finner du i Googles personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler og bare tillate informasjonskapsler i enkelte tilfeller, utelukke aksept av informasjonskapsler for visse tilfeller eller generelt og aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan funksjonaliteten til dette nettstedet være begrenset.

Facebook-piksel


Nettstedet vårt bruker besøkshandlingspikselen fra Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") for konverteringsmåling.

På denne måten kan atferden til besøkende på siden spores etter at de har blitt omdirigert til leverandørens nettsted ved å klikke på en Facebook-annonse. Dette gjør det mulig å evaluere effektiviteten til Facebook-annonsene for statistikk- og markedsundersøkelsesformål og optimalisere fremtidige annonseringstiltak.


Dataene som samles inn er anonyme for oss som operatør av dette nettstedet, vi kan ikke trekke noen konklusjoner om brukernes identitet. Dataene lagres og behandles imidlertid av Facebook slik at det er mulig å koble dem til den respektive brukerprofilen, og Facebook kan bruke dataene til egne reklameformål i samsvar med Facebooks retningslinjer for databruk. Dette gjør det mulig for Facebook å vise annonser på Facebook-sider så vel som utenfor Facebook. Denne bruken av dataene kan ikke påvirkes av oss som nettstedsoperatør.


Bruken av Facebook Pixel er basert på art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i effektive annonseringstiltak, inkludert sosiale medier.


Du finner mer informasjon om beskyttelse av personvernet ditt i Facebooks personverninformasjon: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.


Du kan også deaktivere remarketingfunksjonen "Egendefinerte målgrupper" i innstillingene for annonser på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. For å gjøre dette må du være logget inn på Facebook.


Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere bruksbasert annonsering fra Facebook på nettstedet til European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. nyhetsbrev

Opplysninger om nyhetsbrev


Hvis du ønsker å motta nyhetsbrevet som tilbys på nettstedet, trenger vi en e-postadresse fra deg samt informasjon som gjør det mulig for oss å bekrefte at du er eieren av den oppgitte e-postadressen og at du samtykker i å motta nyhetsbrevet. Ingen ytterligere opplysninger samles inn, eller bare på frivillig basis. Vi bruker disse opplysningene utelukkende til å sende den forespurte informasjonen og gir dem ikke videre til tredjeparter.


Behandlingen av opplysningene i registreringsskjemaet for nyhetsbrevet er utelukkende basert på ditt samtykke (art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO). Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til lagring av dataene, e-postadressen og bruken av dem til å sende nyhetsbrevet, for eksempel via lenken "avmelding" i nyhetsbrevet. Lovligheten av databehandlingen som allerede er utført, påvirkes ikke av tilbakekallingen.


Opplysningene du oppgir for å motta nyhetsbrevet, lagres av oss til du melder deg av nyhetsbrevet og slettes etter at du har meldt deg av nyhetsbrevet. Data lagret av oss for andre formål forblir upåvirket av dette.

MailChimp

Dette nettstedet bruker tjenestene til MailChimp for å sende nyhetsbrev. Leverandøren er Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.


MailChimp er en tjeneste som blant annet gjør det mulig å organisere og analysere utsendelse av nyhetsbrev. Når du oppgir opplysninger for å motta nyhetsbrev (f.eks. e-postadresse), lagres disse opplysningene på MailChimps servere i USA.


MailChimp er sertifisert i henhold til "EU-US Privacy Shield". "Privacy Shield" er en avtale mellom Den europeiske union (EU) og USA som skal sikre overholdelse av europeiske personvernstandarder i USA.


Ved hjelp av MailChimp kan vi analysere våre nyhetsbrevkampanjer. Når du åpner en e-post sendt med MailChimp, kobles en fil i e-posten (såkalt web-beacon) til MailChimps servere i USA. Dette gjør det mulig å fastslå om en nyhetsbrevmelding har blitt åpnet og hvilke lenker som eventuelt har blitt klikket på. I tillegg registreres teknisk informasjon (f.eks. tidspunkt for henting, IP-adresse, nettlesertype og operativsystem). Denne informasjonen kan ikke tilordnes den respektive mottakeren av nyhetsbrevet. De brukes utelukkende til statistisk analyse av nyhetsbrevkampanjer. Resultatene av disse analysene kan brukes til å tilpasse fremtidige nyhetsbrev bedre til mottakernes interesser.


Hvis du ikke ønsker noen analyse fra MailChimp, må du melde deg av nyhetsbrevet. For dette formålet tilbyr vi en tilsvarende lenke i hver nyhetsbrevmelding. Du kan også melde deg av direkte på nettstedet.


Databehandlingen er basert på ditt samtykke (art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO). Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket ved å melde deg av nyhetsbrevet. Lovligheten av databehandlingen som allerede er utført, påvirkes ikke av tilbakekallingen.


Opplysningene du oppgir for å motta nyhetsbrevet, lagres av oss til du melder deg av nyhetsbrevet og slettes fra våre servere og fra serverne til MailChimp etter at du har meldt deg av nyhetsbrevet. Data som er lagret av oss for andre formål, forblir upåvirket av dette.


For mer informasjon, se MailChimps personvernerklæring på: https://mailchimp.com/legal/terms/.

7. plugins og verktøy

YouTube


Nettstedet vårt bruker plugins fra YouTube-nettstedet som drives av Google. Operatøren av nettstedet er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.


Når du besøker en av sidene våre som er utstyrt med en YouTube-plugin, opprettes det en forbindelse til YouTube-serverne. Dette forteller YouTube-serveren hvilke av våre sider du har besøkt.


Videre kan YouTube lagre forskjellige informasjonskapsler på terminalenheten din. Ved hjelp av disse informasjonskapslene kan YouTube innhente informasjon om besøkende på nettstedet vårt. Denne informasjonen brukes blant annet til å samle inn videostatistikk, forbedre brukervennligheten og forhindre svindelforsøk. Informasjonskapslene forblir på terminalenheten din til du sletter dem.


Hvis du er logget inn på YouTube-kontoen din, gjør du det mulig for YouTube å tilordne surfeatferden din direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge ut av YouTube-kontoen din.


YouTube brukes av hensyn til en tiltalende presentasjon av våre nettbaserte tilbud. Dette utgjør en berettiget interesse i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO.


Ytterligere informasjon om håndtering av brukerdata finner du i YouTubes personvernerklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Dette nettstedet bruker såkalte webfonter levert av Google for enhetlig visning av skrifttyper. Når du åpner en side, laster nettleseren din de nødvendige webfonter inn i nettleserens hurtigbuffer for å vise tekster og fonter riktig.


For dette formålet må nettleseren du bruker, koble seg til Googles servere. Dette informerer Google om at nettstedet vårt har blitt besøkt via din IP-adresse. Google Web Fonts brukes av hensyn til en enhetlig og tiltalende presentasjon av våre nettbaserte tilbud. Dette er en berettiget interesse i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen.


Hvis nettleseren din ikke støtter webfonter, brukes en standard font fra datamaskinen din.


Mer informasjon om Google Web Fonts finner du på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps


Dette nettstedet bruker karttjenesten Google Maps via et API. Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.


For å bruke funksjonene til Google Maps er det nødvendig å lagre IP-adressen din. Denne informasjonen overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Leverandøren av dette nettstedet har ingen innflytelse på denne dataoverføringen.


Google Maps brukes av hensyn til en tiltalende presentasjon av våre nettbaserte tilbud og for å gjøre det enkelt å finne stedene vi angir på nettstedet. Dette utgjør en berettiget interesse i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO.


Mer informasjon om håndtering av brukerdata finner du i Googles personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Du erkjenner og godtar at funksjonen til reCAPTCHA API er basert på at maskinvare- og programvareinformasjon, f.eks. enhets- og applikasjonsdata, samles inn og sendes til Google for analyseformål. Informasjonen som samles inn når du bruker tjenesten, brukes til å forbedre reCAPTCHA og for generell sikkerhet. Den vil ikke bli brukt av Google til persontilpasset annonsering. I samsvar med avsnitt 3(d) i Googles vilkår for bruk av API-er samtykker du i at når du bruker API-ene, er du ansvarlig for å gi eller innhente de nødvendige meldingene eller samtykkene slik at Google kan samle inn og dele denne informasjonen. For brukere i EU må du overholde EUs retningslinjer for brukersamtykke, og API-klientene dine må overholde disse retningslinjene. Din bruk av reCAPTCHA er underlagt visse begrensninger for anrop. Google forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å håndheve disse begrensningene på alle måter som er beskrevet under Anropsbegrensninger eller i disse vilkårene for bruk.

Kontakt
4pets 

I over 30 år har vi forsket og utviklet på vegne av sikker hundetransport.